Interaktívne školenie prvej pomoci s riešením reálnych situácií

O službe

INSTRUCTOR ponúka zaistenie školenia prvej pomoci v rámci zákonnej oboznamovacej povinnosti zamestnávateľa s kompletnou organizačnou a evidenčnou agendou (sledovanie termínov, overovanie znalostí, certifikácia absolvovaných školení, prehľady o školeniach a pod.).

Spolu s INSTRUCTOROM získate nevyhnutnú odbornú garanciu školenia prvej pomoci, neobmedzenú lektorskú podporu, aktualizácie obsahu školení, informovanie v prípade zmien legislatívy a nonstop helpdesk pre správu školenia.

Obsah kurzu Prvá pomoc

Kurz prvej pomoci obsahuje oboznámenie so základnými postupmi laickej prvej pomoci pri záchrane života a základnými postupmi laickej pomoci pri úrazoch a iných náhlych zmenách zdravotného stavu. Jeho súčasťou sú okrem výkladu aj názorné animácie a interaktívne simulácie reálnych situácií pri záchrane života. Všetko si môžete vyskúšať pred objednaním v našej demoverzii.

kurz Prva pomoc

Základné témy kurzu Prvá pomoc

Ciele a priority prvej pomoci, bezpečnosť, linka 155, zástava krvácania, postup pri zástave krvného obehu, resuscitácia, simulácie reálnych situácií, pomoc pri úrazoch a iných náhlych zmenách zdravotného stavu.

Sylabus

Kurz Prvá pomoc je k dispozícii v slovenčine aj angličtine.

Ako objednať?

Kurz Prvá pomoc si môžete objednať v rámci zvýhodneného balíčka zákonných školení alebo samostatne. Podrobnosti o cenách nájdete v Cenníku.

Školenia môžete začať využívať ihneď po podpise jednoduchej zmluvy, ktorej návrh Vám radi zašleme i s cenovou ponukou na základe vašej žiadosti.