BOZPO AGENCY

Kontakt

BOZPO AGENCY s.r.o.
so sídlom: Bernolákova 2082/17, 955 01 Topoľčany
registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č. 24109/N
IČO: 44656751
tel.: +421 907 314 905
e-mail: info@instructor.sk, web: www.bozpo.sk

BOZPO AGENCY logo

Číslo oprávnenia vydaného NIP: ev. č. VVZ- 0082/16 - 01.1 zo dňa 24.08.2016


Odborný zástupca a školiteľ:

Michal Rybanský, ABT a TPO

 • bezpečnostný technik, osvedčenie ev. číslo: ABT- 0388/10
 • technik požiarnej ochrany, osvedčenie číslo: TPO 128/2018 BČO
 • Lektorská spôsobilosť: Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou, kurz – Lektorské zručnosti pre školiteľov, č. protokolu KL/2011/036
 • E-mail: michal.rybansky(at)bozpo.sk
  Tel.: 0907 281 922


Školitelia:

Dana Fridrichová, ABT a TPO

 • bezpečnostný technik, osvedčenie ev. číslo: ABT – 001472-06
 • technik požiarnej ochrany, osvedčenie číslo: TPO 110/2018 BČO
 • Lektorská spôsobilosť: Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – Lektorské minimum pre pracovníkov špeciálnych profesií, č. 20040713
 • E-mail: dana.fridrichova(at)bozpo.sk
  Tel.: 0905 268 186

Uvedení školitelia sú oprávnení lektorovať všetky témy podľa učebnej osnovy k jednotlivým kurzom BOZP a OPP.


Prevádzkovateľ a technický správca aplikácie:

PREVENT s.r.o.
Březiněveská 3
182 00 Praha 8
Česká republika

Kontakt na správcu systému: Miroslav Hes, E-mail: m.hes(at)prevent.cz