Ponúkame garanciu najlepšej ponuky

Ak niekde dostanete ponuku porovnateľnej služby za nižšiu cenu a zavoláte nám, radi Vám podmienky vylepšíme.

Cenník zákonných školení

Ako najvýhodnejšie riešenie Vám ponúkame celý zvýhodnený BALÍČEK ZÁKONNÝCH ŠKOLENÍ, ktorý obsahuje Školenie BOZP a OPP, Školenie vodičov a kurz Prvej pomoci vo všetkých verziách (pre vedúcich aj radových zamestnancov), vrátane kurzov v angličtine.

Môžete si však vybrať len jeden Vami zvolený JEDNOTLIVÝ KURZ.

Súčasťou ceny je LMS INSTRUCTOR, vybraný/é kurz/y, odborná garancia, lektorská podpora, aktualizačný a informačný servis, nonstop helpdesk.

Počet užívateľov Cena za užívateľa/rok
Zákonné školenia BOZP a OPP*
(vr. Školenia vodičov)
Školenie vodičov
(samostatne)
1 - 100    8,0 EUR**    4,0 EUR**
101 - 500 7,5 EUR 3,5 EUR
501 - 1000 6,5 EUR 3,0 EUR
1001 - 2500 5,5 EUR 2,8 EUR
2501 - 5000 5,0 EUR  2,4 EUR
5001 - 10000 4,0 EUR 2,0 EUR
viac ako 10000 3,0 EUR 1,6 EUR
ceny sú uvedené bez DPH
* v cene je zahrnutý prístup k ľubovoľnému počtu kurzov podľa potrieb užívateľa
** minimálne 40 EUR za jednu organizáciu

Instructor je poskytovaný na základe zmluvného vzťahu. Vzorovú zmluvu Vám radi na požiadanie zašleme.

Doplnkové služby

Cena za prevádzku vlastného kurzu zákazníka, s ľubovoľnou témou v Instructorovi, vychádza z nasledujúcej tabuľky:

Počet užívateľov zákazníka v systéme Cena za 12 mesiacov prevádzky 1 kurzu
menej ako 50 80 EUR
51 - 100 160 EUR
101 - 500 240 EUR
501 - 1000 320 EUR
1001 - 2500 400 EUR
viac ako 2500 560 EUR
ceny sú uvedené bez DPH

Cena za výrobu kurzu je stanovená vždy individuálne a vychádza z rozsahu kurzu, kvality podkladov, požiadaviek na grafiku atď.. Samozrejmosťou je publikácia kurzu v grafickom prostredí, upravenom podľa požiadavky zákazníka.