Cookies

Informácie o spracovaní osobných údajov

Cookies
Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Spoločnosť BOZPO AGENCY s.r.o., Bernolákova 2082/17, 955 01 Topoľčany, IČO 44 656 751 zapísaná v obchodnom registri Okresného súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 24109/N, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú používané za účelom merania návštevnosti webu, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.instructor.sk, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti.
 2. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším sprostredkovateľom, hlavne prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.
 3. Webové stránky je možné používať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.
 4. Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrknutím možnosti „Súhlasím“, ktoré nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky v nasledujúcom znení: „Prevádzkovateľ webu, spoločnosť BOZPO AGENCY s.r.o., Radlinského 471, 955 01 Topoľčany, IČO 44 656 751, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely“.
 5. Súhlas sa udeľuje na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov pomocou súborov cookies je možné kedykoľvek vziať späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 6. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 7. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. Spracovávane v súlade so Zásadami ochrany súkromia, ktoré sú dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
 8. Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požiadať nás o informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • požiadať nás o vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť vymazanie vykoná, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na nás alebo Úrad na ochranu osobných údajov.
 1. Spoločnosť BOZPO AGENCY s.r.o. zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:
Typ Názov Účel Exspirácia
Cookies tretích strán Google Analytics Získanie štatistických informácii Podľa nastavenia prehliadača, prípadne. do odstránenia