Ako prebieha vzdelávanie zamestnancov?

Správa školení

Kompletnú organizáciu školení (sledovanie termínov periodických školení, rozposielanie upomienok, testovanie, certifikácia, evidencia, prehľady a pod.) zabezpečuje Learning Management System (LMS) INSTRUCTOR automaticky. Úlohou správcu školení v spoločnosti je len vkladanie nových a vyradenie odchádzajúcich zamestnancov, sledovanie priebehu školení a prípadne pomocou jednoduchej komfortnej funkcie upomínanie tých zamestnancov, ktorí firemné školenia nesplnili podľa nastavených pravidiel.

Priebeh školenia

Zamestnancovi bude zaslaná e-mailová správa s výzvou k absolvovaniu školenia. Po prihlásení do svojho užívateľského konta absolvuje pridelený kurz vrátane overenia znalostí alebo splnenia inej podmienky pre úspešné absolvovanie. V prípade certifikovaného kurzu LMS zamestnancovi vystaví príslušný certifikát (osvedčenie), s ktorým následne naloží podľa firemných pravidiel (napr. vytlačí, podpíše a odošle alebo odovzdá príslušnému oddeleniu).

Vyskúšajte si našu demoverziu, aby ste videli, aké jednoduché a intuitívne je užívateľské prostredie kurzu.

Podpora BOZPO AGENCY

Správcovia školení a aj zamestnanci majú k dispozícii nonstop online podporu a v pracovných dňoch aj telefonickú podporu. Súčasťou podpory je odborné poradenstvo (odpovede na dotazy k obsahu školení, vzdelávaniu zamestnancov, poradenstvo k problematike zákonných školení, aktualizačný a informačný servis ku školeným problematikám a pod.) a technická podpora (problémy s prihlásením, technické problémy na strane užívateľov a pod.).