Zákonné školenia o BOZP a OPP atraktívnou formou a v pohodlí vlastného pracoviska

O službe BOZP a OPP

INSTRUCTOR ponúka zaistenie služby vstupných i pravidelných zákonných školení o BOZP a OPP s kompletnou organizačnou a evidenčnou agendou (sledovanie termínov, overovanie znalostí, certifikácia absolvovaných školení, prehľady o školeniach a pod.).

Spolu s INSTRUCTOROM získate nevyhnutnú odbornú garanciu školení BOZP a OPP, neobmedzenú lektorskú podporu, aktualizácie obsahu školení, informovanie v prípade zmien legislatívy a nonstop helpdesk pre správu školení.

Obsah kurzov BOZP a OPP

Kurzy BOZP a OPP obsahujú stručný, zrozumiteľný a praktický výklad, súvisiacu legislatívu v aktuálnom znení, obrázky, animácie a iné interaktívne prvky zvyšujúce atraktivitu tém, ktoré bývajú vďaka iným pracovným prioritám často podceňované.

Všetko si môžete sami vyskúšať v našej demoverzii.

Obsah kurzov vychádza z legislatívnych požiadaviek, všeobecných zásad a cieľov BOZP a OPP, ktoré sú spoločné pre všetky pracovné prostredia.

Základné témy kurzu BOZP

Práva a povinnosti v BOZP, prevencia rizík, zásady pre obsluhu elektrických a iných zariadení, zásady bezpečnej manipulácie s bremenami, ergonomické zásady, bezpečnostné označenia, zakázané práce, postup pri pracovnom úrazu a pod.

Sylabus

Základné témy kurzu OPP

Práva a povinnosti v OPP, dokumentácia OPP, protipožiarne hliadky, najčastejšie príčiny vzniku požiaru, hasiace prístroje, požiarne hydranty, pokyny pre evakuáciu a pod.

Sylabus

Kurzy sú k dispozícii vo verzii pre vedúcich zamestnancov, pre zamestnancov a pre cudzincov v angličtine.

Ako objednať?

Kurz BOZP (bezpečnosť pri práci) a školenie OPP (ochrana pred požiarmi) si môžete objednať v rámci zvýhodneného balíčka zákonných školení. Podrobnosti o cenách nájdete v Cenníku.

Školenia môžete začať využívať ihneď po podpise jednoduchej zmluvy, ktorej návrh Vám radi zašleme i s cenovou ponukou na základe vašej žiadosti.